Ρωσόφωνη δικηγόρος στην Ελλάδα - Ιωάννα Τήνου-Φωτέλη

Ερώτηση on-line

Η Δικηγόρος Ιωάννα Τήνου-Φωτέλη ασκεί τη δικηγορία στην Ελλάδα από του 2004. 

  

Συντομο βιογραφικό:

  Ιωάννα Τήνου-Φωτέλη  - ρωσόφωνη δικηγόρος στην Ελλάδα 

γεννήθηκε το έτος 1976 στην πόλη Μπερντιάνσκ Νομού Ζαπορίζσκα στην Ουκρανία. 
 Το έτος 1993 αποφοίτησε από το Σχολείο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην κοινότητα Άμντερμα Νομού Αρχάνγκελσκαγια στη Ρωσία. 
   Το έτος 1998 αποφοίτησε από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της πόλεως Ζαπορίζια ον. Τ. Σεβτσένκο - τμήμα ΝΟΜΙΚΗΣ.
  Το έτος 2003 επιτυχώς πέρασε στις εξετάσεις στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αναγνώρισε το πτυχίο της  στην Ελλάδα ως ισότιμο και το αντίστοιχο με αυτά που χορηγούν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. 
 Το έτος 2004 διορίστηκε ως Δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά. 
 

Ο στόχος του Δικηγορικού γραφείου - παροχή  νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, παρουσίαση στον πελάτη όλων των πιθανών επιλογών επίλυσης του νομικού του θέματος, με έμφαση στην οικονομία των χρημάτων και του χρόνου του. Ελαχιστοποίηση συμμετοχής του πελάτη στις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Εξασφάλιση της θέσης μας ως αξιόπιστου δικηγορικού γραφείου στην Ελληνική και Ρώσικη αγορά νομικών υπηρεσιών.

Οι βασικές αρχές του γραφείου είναι:

- ατομική προσέγγιση στην υπόθεση του Πελάτη

- αρχή απορρήτου - αυστηρή εμπιστευτικότητα

- πλήρη ενημέρωση του Πελάτη για όλες τις εκδοχές έκβασης της υπόθεσής του.

    Η ειδικόιτητά μας είναι τομέας Δικαίου περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, κυρίως η εξυπητρέτηση ρωσόφωνης διασποράς που βρίσκεται για ποικίλους λόγους στην Ελλάδα.

    Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του δικηγορικού γραφείου μας δημιουργήθηκε ένας δυναμικός σύνδεσμος ρωσόφωνων Δικηγόρων σε όλη την Ελλάδα με δυνατότητα αξιόπιστης και ταχείας εξηπυρέτησης οπουδήποτε μας χρειάζεται ο πελάτης.  

  Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους τομείς δικαίου της ειδίκευσής μας, ιδίως όσον αφορά στη χορήγηση άδειας διαμονής οποιασδήποτε κατηγορίας για υπηκόους τρίτων χωρών, Πολιτογράφησης, κτήσης και επανάκτησης της Ε.Ι., απελάσεις, ποινικές υποθέσεις, γάμος-διαζύγιο με αλλοδαπό κλπ...     

 Bασικές μας κατευθύνσεις:

- Αδεια διαμονής στην Ελλάδα

- Πολιτογράφηση

- Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ομογενεις πρώην ΕΣΣΔ

- Καθορισμός Ιθαγένειας 

- Αναγνώριση πατρότητας τέκνου εκτός γάμου 

- Προσβολή πατρότητας

- Αναγνώριση δεδικασμένου αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων στην Ελλάδα

- Κληρονομικά δικαιώματα - νόμιμη μοίρα

- Ακίνητα - αγορά  - πώληση (υπηρεσίες Δικηγόρου - Συμβολαιογράφου) 

- Έλεγχος νομιμότητας τίτλων ιδιοκτησίας 

- Προξενικές Υποθέσεις (χώρες πρώην ΕΣΣΔ)

- Γάμος Έλληνα  με αλλοδαπή 

- Σύμφωνο ελεύθυερης συμβίωσης (σύναψη - άδεια διαμονής)

- Σύσταση εταιρειών

- Εμπορικές υποθέσεις 

- Διαζύγιο Έλληνα με Αλλοδαπή  

- Επίσημες μεταφράσεις, επικυρώσεις εγγράφων, σφραγίδα Χάγης - Apostille.